આ જરૂર વાંચજો મિત્રો જો તમારી પાસે થોડો સમય હોય તો….

શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ની કથા એમ કહે છે કે તેઓ જન્મ્યા પહેલા જ તેમને મારી નાખવાની તૈયારી થઇ ગયી હતી. પણ તેમાંથી તેઓ આબાદ ઉગરી ગયા આગળ તેમના જીવન માં ઘણા સંક

Click to Read....

આ લખાણ બની શકે તો તમારા બાળકને તથા તમારી પત્નીને પણ જરૂરથી વંચાવશો….

આ પપ્પા એટલે ? પપ્પા એટલે ખાલી એક નામ ? પપ્પા એટલે ખાલી એક દેખાવ જ ? પપ્પા એટલે ખાલી એક પદ ? પપ્પા એટલે ખાલી બાયોડેટામાં નામની પાછળ લાગતુ અસ્તિ

Click to Read....

આપઘાત કરતા પેહલા સો વાર વિચારવું – એક વખત અવશ્ય વાંચજો

એક ગરીબ માણસ હતો,તેનુ એક સપનું હતું કે તેની દીકરી બેસ્ટ ડોક્ટર બને… તેની દીકરી રાજકુમારી જેવી હતી , તે દિવસ દીકરી ની ઉચ્ચતર શાળા ના પરિણામ નો દિવસ

Click to Read....

વાત કડવી છે પણ સાચી છે…🙏 – હું તો કહું છું કે એક વખત જરૂર વાંચજો

પુત્રની પરખ વિવાહ પછી..! પુત્રીની પરખ જુવાનીમાં....!! પતિની પરખ પત્ની ની બિમારી માં...!!! પત્ની ની પરખ પતિ ની ગરીબી માં...!!!! મિત્રની પરખ મુસ

Click to Read....

આ વાર્તા વાંચતા નહીં પરંતુ અનુભવજો!

એક જંગલ હતું. તેમાં એક હરણી ગર્ભવતી હતી અને તેનું બચ્ચુ જન્મવાની તૈયારીમાં જ હતું. દૂર દેખાઈ રહેલું નદી પાસેનું એક ઘાસનું મેદાન તેને સુરક્ષિત જણાતા, ત

Click to Read....